menu
535 396 737KONSERWACJE SYSTEMÓW

Jest to okresowy i regularny przegląd systemu objętego umową konserwacyjną, gwarantujący prawidłowe działanie systemu, który zapobiega ewentualnym usterkom i awariom sprzętu, a zapobieganie, jak wiadomo, mniej kosztuje niż "leczenie". Poza tym większość firm ubezpieczeniowych wymaga stałej konserwacji i okresowych przeglądów systemów zabezpieczeń.

Korzyści płynące z podpisania umowy konserwacyjnej 


- krótki czas usunięcia usterek, nawet do 24 godzin od zgłoszenia, 
- brak dodatkowych kosztów w przypadku powstania usterki (dojazd i naprawy w cenie pakietu konserwacyjnego), 
- przedłużenie gwarancji sprzętowej na wszystkie elementy systemu, 
- brak kosztów za naprawę urządzeń podczas konserwacji, 
- pomoc techniczna 24h, 
- bezpłatne szkolenie personelu,
- bezpłatne wyszukiwanie i zgrywanie nagrań z rejestratorów
- bezpłatna zmiana konfiguracji kamer i rejestratora oraz aktualizacje oprogramowania systemu

Stawka konserwacji uzależniona jest od ilości zaproponowanych lokali, rodzaju i stanu technicznego zainstalowanych urządzeń oraz zakresu ustalonych prac konserwacyjnych. 

Zakresem konserwacji objęte są prace zapewniające utrzymanie instalacji w pełnej gotowości eksploatacyjnej. W ramach stałej stawki konserwacyjnej zapewniamy Państwu profesjonalną opiekę nad powierzonym nam systemem. 

Wykonanie przeglądu potwierdza protokół konserwacji, który określa szczegóły kontroli poszczególnych elementów systemu, wskazuje zastrzeżenia co do działania systemu lub zatwierdza system jako sprawny i gotowy do pracy.

All rights reserved.
Designed by